Aanvraag compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid mogelijk vanaf 1 april 2020
Nu alle aandacht uitgaat naar de problemen en maatregelen in verband met het Corona-virus is het van belang ook reeds bestaande regelingen niet te vergeten.
Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 een aanvraag bij het UWV indienen voor de compensatie van de transitievergoeding, die is betaald bij het ontslag van een langdurig zieke werknemer.

Wanneer heeft u recht op compensatie
Als uw werknemer meer dan 2 jaar ziek is, mag u de arbeidsovereenkomst beëindigen. Uw werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding. Vanaf 1 april 2020 kunt u compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding. Het is mogelijk om de compensatie met terugwerkende kracht aan te vragen voor dienstverbanden die zijn geëindigd op of na 1 juli 2015.

Tot wanneer kunt u de compensatie aanvragen
De datum van de betaling van de transitievergoeding bepaalt tot wanneer u compensatie kunt aanvragen.
Is de transitievergoeding volledig betaald voor 1 april 2020, dan kunt u uw aanvraag indienen tot en met 30 september 2020. Is de transitievergoeding volledig betaald op of na 1 april 2020, dan moet u uw aanvraag indienen binnen 6 maanden nadat u de transitievergoeding heeft betaald.

Welke informatie heeft het UWV nodig
Voor de beoordeling van uw aanvraag voor compensatie van de transitievergoeding heeft het UWV, naast het ingevulde aanvraagformulier de volgende bewijsstukken nodig:

  1. De arbeidsovereenkomst of andere stukken waaruit blijkt dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst;
  2. Bewijs van het einde van de arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld de beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst, een uitspraak van de rechter of de opzeggingsbrief;
  3. De berekening van de hoogte van de transitievergoeding;
  4. De salarisstrook van de periode voor de datum waarop uw werknemer 1 jaar ziek was;
  5. De salarisstrook van de periode waarin het opzegverbod wegens ziekte voorbij is;
  6. Bewijs dat de transitievergoeding volledig is betaald met daarop vermeld de datum van betaling, bijvoorbeeld het bankafschrift waarop de betaling is vermeld.

Op de website van het UWV vindt u meer informatie over de aanvraag compensatie transitievergoeding, maar wij kunnen u ook ontzorgen door de aanvraag voor u te verzorgen.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek
Heeft u na het lezen van dit artikel behoefte aan een vrijblijvende kennismaking? Wij ontvangen u graag in ons goed bereikbare kantoor in Bleiswijk om vrijblijvend te bespreken hoe we u het beste kunnen ondersteunen op administratief en fiscaal gebied.