Compensatieregeling kosten eHerkenning

Doet u aangifte via mijn Belastingdienst Zakelijk (MBD-Z), het nieuwe portaal van de belastingdienst voor ondernemers? Dan heeft u DigiD of eHerkenning nodig om in te loggen. eHerkenning is niet gratis. Daarom komt er een compensatieregeling.

Sinds enige tijd heeft de belastingdienst een nieuw portaal voor ondernemers Mijn Belastingdienst Zakelijk. Tot dit jaar kon voor alle belastingzaken ook gebruik gemaakt worden van het oude portaal. De aangifte vennootschapsbelasting over 2019 en latere jaren en de aangifte loonheffingen 2020 en latere jaren kunnen echter alleen nog ingediend worden via het nieuwe portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk. Ook de aangifte BTW zal op termijn alleen nog kunnen worden ingediend via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Rechtspersonen kunnen op Mijn Belastingdienst Zakelijk inloggen met eHerkenning. Eenmanszaken en ZZP’ers kunnen inloggen met DigiD.

eHerkenning is niet gratis in tegenstelling tot DigiD. Dit roept regelmatig vragen op. Om te zorgen dat organisaties toch kosteloos aangifte kunnen doen, heeft de overheid een compensatieregeling in het leven geroepen. Alle ondernemingen, die eHerkenning alleen nodig hebben voor het indienen van hun belastingaangiften en geen gebruik kunnen maken van inloggen met DigiD, kunnen gebruik maken van de compensatieregeling.

De regeling compenseert 1 eHerkenningsmiddel per organisatie per jaar. De regeling start ( met terugwerkende kracht) vanaf 1 januari 2020 en duurt 2 jaar. De vergoeding geldt alleen voor het speciaal ontwikkelde Belastingdienst EH3-inlogmiddel. U kunt dit inlogmiddel aanvragen bij 1 van de erkende leveranciers. Ook kunt u, als u al een inlogmiddel heeft, dit om laten zetten.

De vergoeding bedraagt ongeveer € 24, dat is de prijs van een belastingdienst EH3-inlogmiddel. U kunt de vergoeding vanaf augustus online aanvragen via RVO.nl , de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

eHerkenning kan alleen worden aangeschaft als de organisatie is ingeschreven in het Handelsregister. Als dit niet mogelijk is, dan moet u aangifte doen via een softwarepakket of intermediair. Dit valt niet onder de bovengenoemde compensatieregeling, maar ook dan heeft u recht op compensatie. De vergoeding bedraagt maximaal € 450 en kan worden aangevraagd bij de belastingdienst. De belastingdienst maakt binnenkort meer bekend over de aanvraagprocedure.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek
Heeft u na het lezen van dit artikel behoefte aan een vrijblijvende kennismaking? Wij ontvangen u graag in ons goed bereikbare kantoor in Bleiswijk om vrijblijvend te bespreken hoe we u het beste kunnen ondersteunen op administratief en fiscaal gebied.