Regeling Tegemoetkoming schade Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Als uw onderneming behoort bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rond het Coronavirus, dan kunt u via de TOGS-regeling een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.

Voor wie geldt deze regeling?

De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling: de code geeft aan wat de hoofdactiviteit van een onderneming is. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers. Uw onderneming moet op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Een overzicht van de vastgestelde SBI-codes vindt u hier: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes

Waar vind ik de SBI-code van mijn onderneming?

U kunt de SBI-code van de hoofdactiviteit van uw onderneming opvragen bij de Kamer van Koophandel. Ook kunt u op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met behulp van de zoektool SBI-codes op basis van uw KVK-nummer controleren of de code van uw hoofdactiviteit overeenkomt met de vastgestelde SBI-codes.

Welke voorwaarden zijn verder van toepassing?

Naast de voorwaarden dat de hoofactiviteit van uw onderneming op 15 maart 2020 is geregistreerd onder een van de vereiste SBI-codes zijn ook de volgende voorwaarden van toepassing:

  • Uw onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK-handelsregister;
  • In uw onderneming werken maximaal 250 personen;
  • U verwacht in de periode van 16 maart tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van ten minste € 4.000;
  • U verwacht in de periode van 16 maart tot en met 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten, ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen;
  • Uw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland;
  • Uw onderneming heeft ten minste één vestiging met een ander adres dan uw privé-adres, of uw vestiging is fysiek afgescheiden van uw privéadres en heeft een eigen opgang of toegang. Voor bepaalde ondernemingen is deze voorwaarde niet van toepassing (horeca en ambulante ondernemingen);
  • Uw onderneming is niet failliet en heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank;
  • Uw onderneming heeft de afgelopen twee jaar niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun ontvangen.

De SBI-code van mijn hoofdactiviteit staat niet op de lijst

Het kabinet heeft op 7 april besloten om de TOGS-regeling nogmaals aan te vullen. De bijbehorende SBI-codes zijn in de lijst onder deze link aangepast en in de zoektool van de RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland) SBI-codes opgenomen. Komt de hoofdactiviteit van uw onderneming overeen met een van de toegevoegde SBI-codes? Dan is het vanaf 15 april 2020 mogelijk de tegemoetkoming alsnog aan te vragen.

Om misbruik te voorkomen kunnen SBI-codes niet met terugwerkende kracht worden gewijzigd om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming. Zijn de bedrijfsactiviteiten wel goed geregistreerd, maar is hier in het verleden een onjuiste SBI-code aan gekoppeld, dan kunt u contact opnemen met de Kamer van Koophandel. Een correctie van uw SBI-code(s) kunt u telefonisch doorgeven aan KvK. Deze wijziging is gratis.

Als uw SBI-code niet aansluit bij uw feitelijke activiteit en u daarom de TOGS-regeling niet kunt aanvragen, dan kunt u een melding indienen bij RVO. RVO heeft inmiddels ruim 17.000 van dergelijke meldingen ontvangen.

Aanvragen

U heeft tot en met vrijdag 26 juni 17:00 uur de tijd om uw aanvraag in te dienen. De aanvraag kan alleen online ingediend worden. Hiervoor heeft u een eHerkenningsmiddel niveau 1 of hoger of DigiD nodig.

Heeft u vragen of hulp nodig bij de aanvraag, neem dan contact met ons op.