Werkkostenregeling

In de WKR worden alle vergoedingen en verstrekkingen tot het loon gerekend. U mag echter tot een percentage van uw totale fiscale loonsom (de ‘vrije ruimte’) onbelaste vergoedingen toekennen.

Lees meer

U gaat investeren?

Als accountant/belastingadviseur streven we ernaar dat u een zo laag mogelijke fiscale belastingdruk hebt. Een juiste planning van investeringen of desinvesteringen kan u vele euro’s belastingvoordeel opleveren.

Lees meer