Gebruiksvoorwaarden

Op het bezoeken en gebruiken van deze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van de informatie op de website, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dan mag u de geboden informatie op deze website niet gebruiken.

Aansprakelijkheid

Van Yperen en Partners onderhoudt deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. U kunt echter geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan Van Yperen en Partners niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden Informatie. Op enkele pagina’s linken wij door naar andere websites. Van Yperen en Partners aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze websites of voor eventuele schade die hieruit kan ontstaan.

Privacy

Van Yperen en Partners vindt uw privacy zeer belangrijk en houdt zich daarom aan de privacywetgeving en regels die de toezichthouders hebben opgesteld. Van Yperen en Partners gebruikt Google Analytics om deze website te optimaliseren maar houdt hierbij rekening met de privacygevoeligheid van uw gegevens. Wij hebben hiertoe een bewerkersovereenkomst gesloten met Google en uw ip-adres geanonimiseerd.

Copyright

Op alle teksten en beelden op deze website berust het copyright bij Van Yperen en Partners. Dit betekent dat niets aan de inhoud van deze website zonder toestemming van Van Yperen en Partners mag worden gekopieerd of verspreid. Bezoekers mogen van de informatie op de website enkel kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan.