Overweegt u om een schenking te doen? Misschien aan uw (klein)kinderen of aan een goed doel? En wat wilt u schenken: geld, een woning of misschien wel (een deel van) uw onderneming? Met het einde van het jaar in zicht willen wij u graag informeren over de verschillende vormen van schenken en de (fiscale) voordelen die u daarmee kunt behalen.

De contante schenking

Ouders mogen elk jaar belastingvrij een bedrag aan hun (klein)kinderen schenken. Voor kinderen is de vrijstelling in 2019 € 5.428 en voor kleinkinderen € 2.173. Voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar mag de vrijstelling eenmalig worden verhoogd tot een bedrag van € 26.040, of zelfs tot € 54.246 indien de schenking wordt aangewend om een dure studie te bekostigen.

Eigen woning schenking
De eenmalig verhoogde vrijstelling kan zelfs oplopen tot maximaal € 102.010 indien het geschonken bedrag wordt besteed aan de eigen woning (verwerving, verbetering of onderhoud van de eigen woning, afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot de eigen woning dan wel aflossing van de eigenwoning- of restschuld). Hiervoor krijgt de ontvanger van de schenking maximaal drie kalenderjaren de tijd. De ontvanger van de schenker moet wel in het jaar van de schenking voldoen aan de leeftijdseis van 18-40 jaar! Overweegt u hiervan gebruik te maken dan is het goed om vooraf advies in te winnen. Eventuele eerdere schenkingen kunnen namelijk gevolgen hebben op de hoogte van de vrijstelling.

Schenkbelasting
Indien u meer schenkt, dan is over het meerdere schenkbelasting verschuldigd. In onderstaande tabel ziet u hoe de schenkbelasting wordt berekend. Als u elk jaar aan bijvoorbeeld uw kinderen het jaarlijks vrijgestelde bedrag schenkt, dan snijdt het mes aan twee kanten: uw kinderen hebben elk jaar een vrij besteedbaar bedrag tot hun beschikking waarover zij geen schenkbelasting verschuldigd zijn én er wordt erfbelasting bespaard: uw toekomstige nalatenschap wordt immers kleiner door de schenking.

Geschonken bedrag (boven de vrijstelling)
Echtgenoot/
partner/kind
Kleinkinderen Overige
begiftigden
Tot € 124.72610%18%30%
Vanaf € 124.72720%36%40%

De papieren schenking
Het nadeel van een schenking in contanten is dat de middelen ook daadwerkelijk uw vermogen verlaten. Het is ook mogelijk om te schenken waarbij u wél de beschikking houdt over het geschonken vermogen. Deze vorm van schenking onder schuldigerkenning wordt ook wel de ‘papieren schenking’ genoemd. De constructie houdt in dat u aan de kinderen een bedrag schuldig erkent. Op het moment dat u komt te overlijden vormen de schuldig gebleven bedragen schulden van de nalatenschap. De verschuldigde erfbelasting wordt hierdoor verminderd.

Om ervoor te zorgen dat deze constructie het beoogde fiscale effect heeft, dient de schenking in een notariële akte vastgelegd te worden. Daarnaast moet u over het schuldig erkende bedrag jaarlijks een rente van 6% aan uw kind vergoeden. Deze rente dient daadwerkelijk en aantoonbaar ieder jaar te worden voldaan.

Uw kinderen moeten de vorderingen aangeven voor de inkomstenbelasting in box 3; zij kunnen de rente die zij van u krijgen gebruiken om de belasting te betalen. U betaalt zelf waarschijnlijk minder belasting omdat u het bedrag als een schuld in box 3 kunt opvoeren.

De papieren schenking is een mooi instrument om al tijdens leven aan de verkleining van uw nalatenschap te werken, zonder dat u liquide middelen hoeft te hebben (wel dient u jaarlijks te kunnen blijven voldoen aan de renteverplichting aan uw kinderen).

Uw onderneming
Misschien denkt u er over om uw onderneming binnenkort te schenken aan één van uw kinderen. Indien u een actieve onderneming schenkt, komt u wellicht in aanmerking voor de gunstige bedrijfsopvolgingsregeling. Op grond van deze regeling is een deel van de waarde van de geschonken onderneming vrijgesteld van schenkbelasting. Om met succes een beroep te kunnen doen op deze bedrijfsopvolgingsregeling gelden strikte voorwaarden. Laat u daarom vooraf goed voorlichten.

Schenken aan een goed doel
Het schenken aan een goed doel voelt niet alleen fijn, maar biedt u mogelijk ook direct fiscale voordelen. Voor het goede doel is de schenking vrijgesteld van schenkbelasting, mits het goede doel een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of een (steunstichting van een) Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) is. Daarnaast kunt u onder voorwaarden het geschonken bedrag ook nog eens in aftrek brengen voor de inkomstenbelasting. Voor de periodieke gift geldt dat de schenking schriftelijk vastgelegd moet worden in een overeenkomst tussen u en het goede doel.

Schenken en de Wet langdurige zorg (Wlz)
Sinds 2013 is de regeling die de eigen bijdrage vaststelt voor een verblijf in een verzorg- of verpleeginstelling gewijzigd; uw box 3-vermogen is mede bepalend voor het vaststellen van de hoogte van de eigen bijdrage. Door te schenken wordt uw box 3-vermogen verlaagd en daarmee automatisch ook de eigen bijdrage voor de Wlz.

Bezint eer ge begint!
Voordat u daadwerkelijk overgaat tot het overhevelen van vermogen tijdens leven moet eerst bekeken worden of er voldoende vermogen is om te kunnen schenken. In hoeverre is uw eigen inkomen voldoende? Moet op het vermogen worden ingeteerd om aan de eigen wensen te kunnen voldoen? Zitten in de onderneming nog fiscale reserves? Dit zijn allemaal belangrijke vragen voordat u een verstandige beslissing kunt nemen.

Indien u besluit een schenking te doen moet u vervolgens nadenken of u daaraan voorwaarden wenst te verbinden, zoals een uitsluitings- of inbrengclausule of een bewindregeling. Door middel van een uitsluitingsclausule bepaalt u dat de schenking van uw eigen kind is en niet van zijn of haar partner. De schenking wordt hierdoor niet in een eventuele echtscheiding van uw kind betrokken. Met een inbrengclausule bepaalt u dat uw kind de schenking te zijner tijd met het erfdeel moet verrekenen. Met een bewindregeling kunt u ervoor zorgen dat het geschonken vermogen wordt beheerd door een ander dan de begiftigde. U kunt dit doen als bijvoorbeeld de begiftigde nog erg jong is en nog niet zo verstandig met geld kan omgaan.

Conclusie
Door te schenken kunt u al tijdens leven werken aan de verkleining van uw toekomstige nalatenschap: dit bespaart erfbelasting! Laat u echter goed voorlichten of schenken in uw situatie verstandig is en zo ja, in welke vorm.

Disclaimer
Dit artikel is gebaseerd op de (voorgestelde) regelgeving zoals die in de op 01 januari 2019 bekend was. Deze nieuwsvoorziening is met grote zorg samengesteld. Voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.

We gebruiken cookies om ons verkeer te analyseren.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings