Als accountant/belastingadviseur streven we ernaar dat u een zo laag mogelijke fiscale belastingdruk hebt. Een juiste planning van investeringen of desinvesteringen kan u vele euro’s belastingvoordeel opleveren.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Als u investeert in bedrijfsmiddelen en de totale investeringen per jaar zijn minder dan € 318.449 dan kunt u een percentage van het investeringsbedrag in mindering brengen op uw winst. Alleen goederen die bestemd zijn voor gebruik binnen uw onderneming (materiële vaste activa), komen hiervoor in aanmerking. Grond, woonhuizen, personenauto’s en voor verhuur aan anderen bestemde zaken zijn van aftrek uitgesloten. Ook een bedrijfsmiddel dat minder kost dan 
€ 450 blijft buiten de aftrek. Voor 2019 gelden de volgende bedragen:

InvesteringsbedragInvesteringsaftrek
Minder dan € 2.300nihil
Tussen € 2.300 en € 57.32128%
Tussen € 57.321 en € 106.150 € 16.051
Tussen € 106.150 en € 318.449€ 16.051 -/- 7,56% van de investering boven de € 106.150
Meer dan € 318.449nihil

Praktijkvoorbeeld

U koopt in november 2019 een bedrijfspand voor € 280.000 en nieuwe inventaris voor € 40.000. De totale investering is hoger dan het maximum van € 318.449. U hebt dan in 2019 geen recht op de investeringsaftrek. Door de investering in de inventaris te verschuiven naar 2020 krijgt u in 2019 en 2020 wél investeringsaftrek. Voor het pand bedraagt dit slechts € 2.908 (zijnde € 16.051 -/- (7,56% * (€ 280.000 -/- € 106.150)). In 2020 bedraagt de investeringsaftrek voor de inventaris echter 28% van € 40.000 = € 11.200. Door de investeringen te spreiden, hebt u recht op in totaal € 14.100 aftrek, wat bij een belastingtarief van 40% leidt tot een voordeel van € 5.643!

U ziet dat het aftrekpercentage lager wordt naarmate het investeringsbedrag hoger is. Het is voor u dus van belang om uw investeringen goed te plannen om het maximale voordeel te behalen. Dat kan betekenen dat u investeringen moet uitstellen naar een volgend jaar, of juist niet.

Voor investeringen tussen € 57.321 en € 106.150 geldt een vaste investeringsaftrek van € 16.051. Als uw investeringen in een jaar hoger dreigen te worden dan € 57.321, dan kan het voordeliger zijn om een deel van de investeringen een jaar later te doen.

Desinvesteringen

Als u goederen waarvoor destijds investeringsaftrek in aanmerking is genomen, binnen vijf jaar na het begin van het jaar van aanschaf verkoopt of buiten uw onderneming gaat gebruiken, dan moet u een percentage van de verkoopwaarde bij uw winst tellen. Dit percentage is gelijk aan het destijds afgetrokken percentage investeringsaftrek. Bovendien moet de desinvestering méér bedragen dan € 2.300. Het kan dus lonend zijn om de desinvestering uit te stellen tot in het zesde jaar na de aanschaf.

Energiebesparende en/of milieubesparende middelen

Als u investeert in bedrijfsmiddelen die energiebesparend zijn (deze zijn genoemd in de zogeheten Energielijst), dan levert dat voor u een extra aftrekpost op van 45% van deze investering. Dit investeringsbedrag is gemaximeerd tot € 139.000.000. Bij investeringen in bedrijfsmiddelen die milieubeschermend zijn (genoemd in de Milieulijst) is dat een extra aftrekpost van 13,5%, 27% respectievelijk 36% van de investering. Het percentage is afhankelijk van de categorie waarin de milieu-investering valt. Voor beide extra aftrekposten geldt dat tenminste € 2.500 dient te worden geïnvesteerd. Slechts één van deze twee extra aftrekposten komt overigens bovenop de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. U moet kiezen. De investering moet binnen drie maanden nadat de investeringsverplichting is aangegaan aangemeld zijn bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, www.rvo.nl. Melding te laat betekent: geen aftrek. Neemt u daarom tijdig contact op!

De investering moet binnen drie maanden nadat de investeringsverplichting is aangegaan aangemeld zijn bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afschrijvingen
Investeringen, behalve die in grond, dienen te worden afgeschreven. Deze afschrijving vermindert het fiscale resultaat. De fiscale afschrijving op bedrijfsmiddelen mag per jaar niet hoger zijn dan 20% van de aanschafprijs, in feite dus in tenminste vijf jaar. Goodwill wordt in 10 jaar afgeschreven terwijl panden een nog veel langere afschrijvingstermijn kennen. Bij onroerend goed geldt de bodemwaarde. Als de boekwaarde door afschrijving is gedaald tot de bodemwaarde kan fiscaal niet langer worden afgeschreven. Voor een gebouw in eigen gebruik in de inkomstenbelasting is de bodemwaarde 50% van de WOZ-waarde, voor een verhuurd pand is dat 100% van de WOZ-waarde. Per 1 januari 2019 geldt voor een pand in eigen gebruik in de vennootschapsbelasting een afschrijving tot 100% van de bodemwaarde, tenzij het specifieke overgangsrecht voor de jaren 2019 t/m 2021 van toepassing is.

Willekeurige afschrijvingen
In een aantal situaties kunt u min of meer zelf bepalen hoeveel u in een jaar afschrijft. Afhankelijk van uw fiscale positie schrijft u sneller of juist minder snel af. Deze faciliteit geldt bij milieubedrijfsmiddelen (opgenomen in de Milieulijst); bij startende ondernemers in de jaren waarop zij recht hebben op startersaftrek (maar niet bij startende ondernemers met een BV!). Dit betekent bijvoorbeeld dat u in enig jaar 75% mag afschrijven (over het investeringsbedrag verminderd met de restwaarde).

Herinvesteringsreserve
Bij de verkoop van een bedrijfsmiddel realiseert u een belastbare boekwinst voor zover de verkoopprijs hoger is dan de boekwaarde. Als u van plan bent om een vervangende investering te doen, dan kan directe belastingheffing worden voorkomen door de boekwinst op te nemen in de fiscale herinvesteringsreserve. De bespaarde belasting kan worden benut voor de financiering van een vervangende investering. De herinvesteringsreserve wordt bij aankoop van een vervangend goed omgezet in een eerste afschrijving daarvan. In de resterende jaren kan daardoor minder worden afgeschreven. Als u het bedrijfsmiddel niet binnen drie jaar hebt vervangen, dan valt de herinvesteringsreserve alsnog in de winst. U moet de belasting alsnog betalen.

Voorbeeld

Stel u verkoopt uw bedrijfspand met een boekwinst van € 300.000. Hierover zou belasting verschuldigd zijn. Deze heffing blijft achterwege als u de herinvesteringsreserve toepast. Doordat er nu geen belasting verschuldigd is, blijft er meer vermogen beschikbaar om te herinvesteren. Stel dat het nieuwe pand voor € 1.000.000 wordt aangeschaft. Normaal gesproken zou dit pand voor 
€ 1.000.000 op de balans komen en kan daarover worden afgeschreven. Indien de herinvesteringsreserve wordt benut, dient de aanschafwaarde hiermee echter verlaagd te worden. De boekwaarde wordt dan € 1.000.000 -/- € 300.000 = € 700.000. Dit vormt na aftrek van de restwaarde de grondslag voor de vaststelling van de hoogte van de jaarlijkse afschrijving.

Conclusie

Als u gaat investeren of desinvesteren is het van belang de fiscale gevolgen goed in beeld te hebben. Neemt u hiervoor tijdig contact met ons op. Dan kunnen wij u optimaal adviseren en het maximale fiscale resultaat behalen.

Disclaimer
Dit artikel is gebaseerd op de regelgeving zoals op 1 januari 2019 bekend is. Deze nieuwsvoorziening is met grote zorg samengesteld. Voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.

We gebruiken cookies om ons verkeer te analyseren.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings