Eind 2019 is de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) de campagne “Nederland rekent op zijn accountants” gestart. Met deze campagne wil de NBA meer bekendheid geven aan de belangrijke rol die accountants op verschillende terreinen in de maatschappij spelen. In dit artikel wordt uitgelegd wat een accountant voor een MKB-ondernemer kan betekenen.

Ons land telt bijna 1,2 miljoen mkb-bedrijven. Die vormen de ruggengraat van onze economie. Voor al deze ondernemers zijn accountants zowel adviseur als sparringpartner. Zo zorgen deze accountants voor Lydia en 17 miljoen andere Nederlanders dat de motor van onze economie gezond en soepel blijft draaien.

Misschien goed om gelijk een misverstand uit de wereld te helpen: een accountant is echt fundamenteel iets anders dan een boekhouder. Accountant is een beschermde titel die alleen door middel van een opleiding en inschrijving in een register verdiend kan worden. Accountants houden zich aan gedrags- en beroepsregels, op hun werk is toezicht. Daarnaast is het verplicht voor accountants om jaarlijks hun kennis te onderhouden en verdiepen door middel van opleidingen.
Op die manier onderscheidt de accountant zich van een boekhouder. De accountant heeft altijd een objectieve blik. Daar zit toegevoegde waarde voor een ondernemer. “Mijn financiële geweten”, zo typeerde een ondernemer ooit zijn accountant. En iemand anders zei: “Van mijn accountant verwacht ik ook wat tegengas.” Dat zegt genoeg. Een mkb-bedrijf mag dus heel wat van zijn accountant verwachten. De accountant staat náást de ondernemer. Bijvoorbeeld als het gaat om de jaarrekening waaruit blijkt hoe een onderneming gepresteerd heeft. De accountant stelt deze samen zodat de jaarrekening voldoet aan de (wettelijke) eisen.

Klanten, banken, leveranciers en financiers krijgen zo de zekerheid dat gegevens juist en volledig zijn. Zo dragen accountants met hun werk bij aan een essentiële pijler voor onze economie: vertrouwen.
Dankzij hun bedrijfseconomische en bedrijfskundige kennis kunnen accountants een prominente rol spelen als het gaat om kredietverlening aan bedrijven, zeker in het geval van het kleinere mkb dat daar nog wel eens moeite mee heeft.
Daarnaast adviseert de accountant over bedrijfseconomische en fiscale zaken. Denk daarbij aan de meest geschikte ondernemingsvorm en -structuur. Ook groeiprognoses of internationale ambities spelen hierbij een rol.
In Nederland bestaat, en dat vergeten we wel eens, een breed aanbod aan subsidieregelingen en fondsen. Mkb-ondernemers zijn zich hier niet altijd van bewust, waardoor ze vaak kansen laten liggen. Accountants kunnen een ondernemer vertellen welke regelingen wellicht interessant zijn en kunnen helpen in de aanvraag. Een accountant analyseert en begrijpt de business van de mkb-ondernemer, zijn branche en zijn ambitie. Op alle vlakken en in alle opzichten. Dat doen ze in het publiek belang, het belang van ons allemaal. Want Nederland rekent op zijn accountants.

Disclaimer
Dit artikel en beeldmateriaal zijn gebruikt met toestemming van de nba.nl ter promotie van de campagne Nederland rekent op zijn accountants.